Giới thiệu về Orchistra

Orchistra là doanh nghiệp trực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Agrinnovation) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập từ dự án hợp tác giữa hai chính phủ Hà Lan và Việt Nam (Dutch’s Orange Knowledge Program - OKP) nằm nâng cao năng lực của ngành hàng rau hoa quả tại miền Bắc và Trung Việt Nam. Công ty có mục tiêu giới thiệu những công nghệ tiên tiến, hiệu quả cho hệ thống sản xuất ở Việt Nam, thông qua các hoạt động chuyển giao, đánh giá, thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp ở Việt Nam.

Xem thêm

Kết nối doanh nghiệp

Hợp tác với các đối tác quốc tế để mang tới các công nghệ tiên tiến, giúp tăng hiệu quả canh tác; Hỗ trợ quảng bá và phân phối sản phẩm; Tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam

Xem thêm

Đào tạo

Sử dụng mạng lưới chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để cung cấp các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất và quản lý sản xuất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và sinh viên; Tổ chức các khoá tham quan đào tạo có liên kết với các doanh nghiệp, trường đại học ở Hà Lan, Đài Loan, Israel, Úc...; Đào tạo, tuyển chọn, và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra bởi nhà tuyển dụng.

Xem thêm

Thương mại

Hợp tác với các đối tác quốc tế để mang tới các công nghệ tiên tiến, giúp tăng hiệu quả canh tác; Hỗ trợ quảng bá và phân phối sản phẩm; Tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam

Xem thêm
Orchistra

Liên hệ với chúng tôi

Bạn hãy điền nội dung tin nhắn vào đây và gửi cho chúng tôi.

    Đối tác