Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORCHISTRA

Orchistra là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2019, nhằm giới thiệu những công nghệ tiên tiến, hiệu quả cho hệ thống sản xuất ở Việt Nam, thông qua các hoạt động chuyển giao, đánh giá, thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp ở Việt Nam.

 

Tầm nhìn

Orchistra trở thành đơn vị đi đầu trong cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh, phù hợp với hệ thống canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Sứ mệnh

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT.

Đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.