Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORCHISTRA

Orchistra là doanh nghiệp trực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Agrinnovation) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập từ dự án hợp tác giữa hai chính phủ Hà Lan và Việt Nam (Dutch’s Orange Knowledge Program – OKP) nằm nâng cao năng lực của ngành hàng rau hoa quả tại miền Bắc và Trung Việt Nam. Công ty có mục tiêu giới thiệu những công nghệ tiên tiến, hiệu quả cho hệ thống sản xuất ở Việt Nam, thông qua các hoạt động chuyển giao, đánh giá, thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp ở Việt Nam.

 

Tầm nhìn

Orchistra trở thành đơn vị đi đầu trong cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh, phù hợp với hệ thống canh tác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Sứ mệnh

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT.

Đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.